Ύλη σεμιναρίων TopValue/TopShop

Ύλη σεμιναρίων TopValue/TopShop

Bασικός χειρισμός εφαρμογής

 1. per database (one company, multi year, multi branch)
 2. επιλογή menu
 3. αναζήτηση σε menu
 4. Master forms (επίδειξη σε πελάτες)
  1. tab Φίλτρα (πλήθος εγγραφών κλπ)
  2. tab Λίστα εγγραφών (δεξί κλικ, επιλογές πάνω αριστερά σε grid)
  3. tab Detail (παραμετροποίηση grid )
 5. Πελάτες
  1. Default τιμές, υποχρεωτικά πεδία, μαζικές μεταβολές τιμών
  2. Εργασίες, έμμεσες κλήσεις report, action, pivot
  3. Στοιχεία πελατών
  4. Υποκαταστήματα
 6. Λογαριασμοί
  1. Στοιχεία λογαριασμών
  2. Στατιστικές ομάδες
 7. Προμηθευτές
  1. Οικονομικές εικόνες (πελ/προμ/Λογαρ)
 8. Πωλητές
 9. Αποθήκη
  1. Barcode
  2. εκτυπώσεις μέσω ini
  3. Ειδικές παράμετροι barcode
  4. Παραμετροποίηση (Τερματικά, σχεδιασμός συναλλαγών)
 10. Τιμοκατάλογοι
 11. Πωλήσεις
  1. tab Detail (παραμετροποίηση grid )
 12. Αγορές
 13. Εισπράξεις-πληρωμές-αξιόγραφα
 14. Λοιπές συναλλαγές
 15. Ελεύθερες εγγραφές
 16. Φάκελοι κοστολόγησης
 17. Open item
 18. Κοστολόγηση αποθεμάτων
 19. Φόρμες
 20. Data Transfer
  1. μεταφορές μεταξύ προγραμμάτων topshop/topvalue
 21. Σύνδεση με εφαρμογές Γ.Λ. και εσόδων εξόδων
 22. Κρατήσεις επιβαρύνσεις
 23. Μετασχηματισμοί
 24. Γενική Λογιστική
 25. Συνταγές
 26. Πάγια
 27. Εκτύπωση εσόδων-εξόδων
 28. Διαχείριση ΦΠΑ
 29. POS
 30. Συρτάρια
 31. CRM
 32. Κατανομές χρηματοοικονομικών
 33. Επισκευές συντηρήσεις
 34. Pivot (layout)
 35. Report (layout-φίλτρα- συσκευές)
 36. param set for Report/Pivot/Action
 37. Browser (φίλτρα-ταξινομήσεις)
 38. Security
 39. Κάρτες μελών
 40. Απογραφές-κλεισίματα
 41. Διαχείριση υπενθυμίσεων
 42. WebBrowser
 43. Data migration
 44. Customization
 45. cleveldef
 46. Mini browser
 47. Report
 48. Action
 49. Pivot
 50. BOImport
 51. Λειτουργίες Scripting
 52. browser
 53. form layout
 54. Forms / BO (new or extend)