Λήψη – Ανανέωση Κλειδιών

Λήψη - Ανανέωση Κλειδιών

Λήψη – Ανανέωση Κλειδιών

Το πρόγραμμα Topshop/Topvalue επικοινωνεί με ένα licence server, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η νόμιμη αδειοδότηση του. Η επικοινωνία γίνεται κατά την έναρξη της εφαρμογής με την είσοδο του χρήστη σε αυτό. 

Στην πρώτη είσοδο στο πρόγραμμα, μετά την εγκατάσταση,  θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη: Πατάμε στο κουμπί “Καταχώρηση νέου” και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

  • Στο πεδίο SN συμπληρώνουμε το Serial Number όπως μας έχει δοθεί από την εταιρία.
  • Στο πεδίο Α.Φ.Μ συμπληρώνουμε το Α.Φ.Μ για το οποίο έχει εκδοθεί το SN.
  • Τέλος πατάμε στο κουμπί “αυτόματη λήψη”
Από την έκδοση 2.8.2.48 και μετά, εμφανίζεται νέα οθόνη για την λήψη κλειδιών όπως φαίνεται παρακάτω. Εδώ συμπληρώνουμε μόνο το Serial Number της εφαρμογής, το Α.Φ.Μ και πατάμε αυτόματη λήψη.

Μπορεί κατά την είσοδο στο πρόγραμμα να εμφανιστεί ένα μήνυμα “Το πρόγραμμα έχει γερασμένα κλειδιά”. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ανοίξουμε ξανά το πρόγραμμα μέχρι να εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη: Πατάμε το κουμπί πάνω δεξιά ώστε να εμφανιστούν τα στοιχεία σύνδεσης.

Πατάμε στο εικονίδιο με το κλειδί και επιλέγουμε “Διαγραφή Serial Number εφαρμογής” και μετά αποδοχή. Κατά την είσοδο του χρήστη, θα ζητηθεί Serial Number. Ακολουθούμε τα βήματα όπως αναγράφονται στην αρχή αυτής της σελίδας.

Άλλη μία περίπτωση όπου μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε λήψη κλειδιών, είναι όταν έχουμε προσθέσει κάποια επιπλέον Module στο πρόγραμμα, π.χ CRM. Σε αυτή την περίπτωση πατάμε στο κουμπί όπου βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης μας (προϋπόθεση να είναι ανοικτό το πρόγραμμα) και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: Θα παρατηρήσουμε ότι στο σημείο όπου αναγράφεται “Μη ληφθέντα κλειδιά”, γράφει Ναι. Πατάμε πάνω στο Ναι και μας εμφανίζει ένα μήνυμα πως θα πρέπει να επανεκκινηθεί το πρόγραμμα για να ολοκληρωθεί η λήψη των κλειδιών.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?