Φάκελος Εισαγωγών

Φάκελος Εισαγωγών

Φάκελος Εισαγωγών

Κοστολόγηση Φακέλων Εισαγωγών
Βήμα 1ο
Για κάθε φάκελο εισαγωγών δημιουργούμε έναν ξεχωριστό λογαριασμό.
Συναλλασσόμενοι -> Λογαριασμοί . Οι κωδικοί των λογαριασμών είναι 32______.


Βήμα 2ο
Δημιουργία Φάκελου Εισαγωγών
Συναλλαγές -> Φάκελοι κοστολόγησης -> Στοιχεία Φακέλων κοστολόγησης -> Νέα εγγραφή.
Λογαριασμό φακέλου δίνουμε τον λογαριασμό 32 που δημιουργήσαμε στο 1ο βήμα .
Επιλέγουμε τύπο φακέλου και αποθηκευτικό χώρο.

Βήμα 3ο
Καταχώριση Κινήσεων
Παραστατικά Αγορών. Ανεξαρτήτως τύπου παραστατικού που μας έχει στείλει ο προμηθευτής τα είδη καταχωρούμε παραστατικό ΔΑΦ ( Δελτίο Παραλαβής Αγαθών Για Φάκελο ) . Στην καρτέλα Διακίνηση σχόλια συμπληρώνω φάκελο κοστολόγησης.
Το Δελτίο Παραλαβής Αγαθών Για Φάκελο εισάγει μόνο ποσότητες στην αποθήκη.

Λοιπές Κινήσεις. Καταχωρούμε παραστατικό ΤΙΦ (Τιμολόγιο Αγοράς Φακέλου)
Στον κωδικό επιλέγουμε τον λογαριασμό του φάκελου (32______), φπα και στοιχείο κόστους (Αξία Ειδών). Στην καρτέλα Διακίνηση σχόλια δεν συμπληρώνω φάκελο κοστολόγησης.
Το Τιμολόγιο Αγοράς Φακέλου ενημερώνει καρτέλα προμηθευτή (Πίστωση) και του λογαριασμού φακέλου(Χρέωση).

Λοιπές Κινήσεις. Καταχωρούμε όλες τις δαπάνες π.χ. μεταφορικά, εκτελωνιστικά κ.α.
Καταχωρούμε παραστατικό ΤΙ5 (Τιμολόγιο Δαπανών)
Στον κωδικό επιλέγουμε τον λογαριασμό του φάκελου (32______), φπα και στοιχείο κόστους (Μεταφορικά, Εκτελωνιστικά). Στην καρτέλα Διακίνηση σχόλια δεν συμπληρώνω φάκελο κοστολόγησης.
Το Τιμολόγιο Αγοράς Φακέλου ενημερώνει καρτέλα προμηθευτή (Πίστωση) και του λογαριασμού φακέλου(Χρέωση).
Βήμα 4ο
Κλείσιμο Φακέλου.
Συναλλαγές -> Φάκελοι κοστολόγησης -> Στοιχεία Φακέλων κοστολόγησης.
Στις εργασίες του φακέλου κοστολόγησης -> Κλείσιμο Φακέλου.
Δημιουργείται παραστατικών αγορών ΠΚΦ (Κλείσιμο Φακέλων) το οποίο εμφανίζεται στην καρτέλα Δημιουργημένα παραστατικά του φακέλου κοστολόγησης. Το παραστατικό ενημερώνει καρτέλα λογαριασμού φακέλου (Πίστωση συνολικής αξίας Φακέλου), ενημερώνει καρτέλα λογαριασμού ομάδας 2 (Χρέωση συνολικής αξίας Φακέλου), εισάγει αξία στην αποθήκη (συνολικής αξία Φακέλου).

Άνοιγμα Φακέλου.
Στα στοιχεία Φακέλων κοστολόγησης η κατάσταση πρέπει να είναι ενεργός και από εργασίες να εκτελεστεί διαγραφή τελευταίου παραστατικού.
Επιπλέον στις εργασίες υπάρχει επιλογή σχετικά παραστατικά, βλέπουμε όλα τα παραστατικά του φακέλου (εκτός παραστατικού κλεισίματος).
Η προκοστολόγηση εκτελείται στα στοιχεία φακέλων από εργασίες -> προκοστολόγηση φακέλου (απαιτείται συμπληρωμένος λογαριασμός πρόβλεψης). Με ακύρωση του παραστατικού προκοστολόγησης ενεργοποιείται η δυνατότητα κλεισίματος φακέλου.
Εκτυπώσεις.
Στα στοιχεία φακέλων κοστολόγησης -> Reports
Α) Καρτέλα Λογαριασμού.
Δείχνει Χρέωση, Πίστωση και υπόλοιπο του 32______.
Β) Φάκελος κοστολόγησης.
Δείχνει τα παραστατικά που αποτελείται ο φάκελος και ανάλυση κόστους ανά είδος.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?