Παράμετροι φορμών συναλλαγών

Παράμετροι φορμών συναλλαγών

Παράμετροι φορμών συναλλαγών

Από την έκδοση 2.9 έχουν συμπεριληφθεί νέες φόρμες παραστατικών HTML. Για την λειτουργία αυτών, επισυνάπτεται αρχείο pdf στο τέλος της σελίδας.

Παράδειγμα για το header (επικεφαλίδα) της φόρμας.

   {{_#1CompanyName}}
 Α.Φ.Μ.: {{_#1CompanyInfo_AFM}}  Δ.Ο.Υ.: {{_#1CompanyInfo_DOY}}
 Διευθ.: {{_#1CompanyInfo_Address}} Πόλη: {{_#1CompanyInfo_City}}
 Τηλ.: {{_#1CompanyInfo_Tel}} FAX: {{_#1CompanyInfo_FAX}}
 Email: {{_#1CompanyInfo_EMail}}
Πατώντας στο κουμπί As HTML μπορούμε να γράψουμε κώδικα HTML προς διευκόλυνση για να δημιουργήσουμε τις 3 περιοχές.
Παράδειγμα:
<html>
<body>
<table bordercolor="#00000000" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width:100%;table-layout:auto;border-collapse:collapse;border-      spacing:0px;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><img height="100" src="image path or base64" style="width:98px;height:100px;" width="98"/></td>
<td>&nbsp;</td>
<td style="font-size:8pt;text-align:center;">&nbsp;<xtemplate>{{_#1CompanyName}}</xtemplate><br/>&nbsp;Α.Φ.Μ.: <xtemplate>{{_#1CompanyInfo_AFM}}</xtemplate>&nbsp; Δ.Ο.Υ.: <xtemplate>{{_#1CompanyInfo_DOY}}</xtemplate><br/>&nbsp;Διευθ.: <xtemplate>{{_#1CompanyInfo_Address}}</xtemplate> Πόλη: <xtemplate>{{_#1CompanyInfo_City}}</xtemplate><br/>&nbsp;Τηλ.: <xtemplate>{{_#1CompanyInfo_Tel}}</xtemplate> FAX: <xtemplate>{{_#1CompanyInfo_FAX}}</xtemplate><br/>&nbsp;Email:&nbsp;<xtemplate>{{_#1CompanyInfo_EMail}}</xtemplate></td>
</tr>
</tbody>
<col width="200"/><col width="795"/><col width="501"/>
</table>
</body>
</html>
Συννημένα:
Html Forms
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?