Αίτημα Ανανέωσης Συνδρομής

Αίτημα Ανανέωσης Συνδρομής

Αίτημα Ανανέωσης Συνδρομής

Από την έκδοση 2.8.2.47, εμφανίζεται μήνυμα – προειδοποίηση για την λήξη της συνδρομής κατά την είσοδο στην εφαρμογή. Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται ανάλογα με την συνδρομή. Για την ετήσια συνδρομή εμφανίζεται 30 ημέρες πριν τη λήξη, ενώ για τη μηνιαία 10 ημέρες πριν.

Οι πληροφορίες αυτές, εμφανίζονται εφόσον έχει γίνει η σχετική παραμετροποίηση στο χρήστη της εφαρμογής. Για να το ενεργοποιήσουμε ακολουθούμε στο μενού Βοηθητικά προγράμματα-Ρυθμίσεις -> Γενικά -> Πρόσβαση και Ασφάλεια -> Χρήστες. Εκεί έχει προστεθεί νέα καρτέλα(tab) “διαχείριση άδειας χρήσης”.

Πεδίο Ενημέρωση με 3 επιλογές.

  • “Όχι”. Εμφανίζεται η απλή ειδοποίηση κάτω δεξιά όπως υπήρχε.
  • “Προειδοποίηση πριν λήξει”. Εμφανίζονται η πληροφορίες κατά την είσοδο στην εφαρμογής, αλλά χωρίς δικαίωμα να δημιουργήσει αίτημα ανανέωσης.
  • “Αίτημα ανανέωσης πριν λήξει”. Εμφανίζονται η πληροφορίες κατά την είσοδο στην εφαρμογής και έχει δικαίωμα να δημιουργήσει αίτημα ανανέωσης.

Ποια η διαδικασία;

Όταν εμφανιστούν οι πληροφορίες λήξης συνδρομής (πρέπει να έχει γίνει η σχετική παραμετροποίηση στον χρήστη), εμφανίζονται:

  • οι συνδρομές όπου πρόκειται να λήξουν
  • πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή
  • να ενημερωθώ αργότερα
  • αίτημα ανανέωσης για τα επιλεγμένα.

Τσεκάροντας το “Να ενημερωθώ αργότερα”, ενεργοποιείται το κουμπί έξοδος και κλείνει το μήνυμα.

Πατώντας το κουμπί “Αίτημα ανανέωσης για τα επιλεγμένα” (μπορούμε να επιλέξουμε για ποια συνδρομή θέλουμε να κάνουμε σχετικό αίτημα με το checkbox που υπάρχει στις συνδρομές που πρόκειται να λήξουν) εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Εμφανίζονται τα module της συνδρομής, τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη όπου κάνει το αίτημα και παρατηρήσεις τις οποίες θέλει ο χρήστης να αναφέρει. Πατώντας την αποστολή αιτήματος δημιουργείται το αίτημα. Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) επιβεβαίωσης αποστέλλεται στο χρήστη και στον μεταπωλητή.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?