Drag – Drop & Copy – Paste

Drag - Drop & Copy - Paste

Drag – Drop & Copy – Paste

 • Copy & Paste στα GRID


  Copy&Paste με το clipboard από όλα τα GRID στα παρακάτω format

  • BIFF8 (native to MS Excel),
  • BIFF5 (supported by MS Access),
  • RTF (native to MS Word),
  • Text or Unicode Text (supported by everything)

  Νέες λειτουργίες:

  1. Σε όλα τα grid σε multi select mode υποστηρίζεται και το shift click εκτός του ctrl click. πατώντας shift click επιλέγονται όλες οι γραμμές του grid μέχρι την προηγουμένη επιλεγμένη (range select)
  2. Αν το GRID είναι Data Entry τότε υποστηρίζει
   • Paste από τις έμμεσες λειτουργίες του grid «λήψη δεδομένων» «Επικόλληση από clipboard (paste)» αν δεν είναι enabled τότε σημαίνει ότι δεν υπάρχει συμβατό format
   • Copy από τις έμμεσες λειτουργίες του grid «Πολλαπλή επιλογή γραμμών» και το grid μπαίνει σε mode που δεν επιτρέπεται καταχώρηση αλλά μονό επιλογές γραμμών. Υπάρχει ένα popup menu που μπορούμε να κάνουμε «select all» «copy» και αποεπιλογη
     του «Πολλαπλή επιλογή γραμμών». Το Copy αντιγράφει όλα τις επιλεγμένες γραμμές.
  3. Αν το GRID είναι browser τότε υποστηρίζει μονό Copy.
   Στο popup menu υπάρχει επιλογή αντιγραφή η οποία αντιγράφει όλες τις επιλεγμένες γραμμές.
  4. Για την εύκολη προβολή των περιεχομένων του clipboard υπάρχει στο menu system των φορμών (master & browse) η επιλογή «Προβολή περιεχομένου Clipboard»
   η οποία το εμφανίζει σε grid (στήλες ή γραμμές).
   Υπάρχει ένα popup menu που μπορουμε να κάνουμε «select all», «copy»
   Ο χρηστής μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να κάνει select & copy.
  5. Το Grid που βρισκεται πάνω σε φόρμα λίστας (BF) και έχει ένα κλειδί (πχ CodID) και όχι πολλαπλό o χρήστης μπορεί να αφήσει το πεδίο κλειδί κενό και το σύστημα στην καταχώρηση της γραμμής να βρει τον πρώτο αριθμό που δεν χρησιμοποιείται και να τον συμπληρώσει. Το paste  σε αυτό το grid αν μεταφέρει δεδομένα που δεν περιέχουν το πεδίο κλειδί τότε τα πεδία που περιέχονται ελέγχονται (όλα) για την μοναδικότητά τους (σε σχέση με τα δεδομένα που περιέχει ήδη το grid) και καταχωρεί μονό τα μοναδικά,  έτσι σε συνδυασμό με την αυτόματη αρίθμηση μπορούμε να καταχωρήσουμε εύκολα δεδομένα που θα κωδικοποιούνται αυτόματα (συχνό παράδειγμα σε περιπτώσεις migration).

  Drag & Drop & Copy & Paste στο ΒusinessObject


  1. Κάθε master φόρμα μπορεί να κάνει χρήση drag & drop
   στο περιεχόμενο του BO.Μπορεί δηλαδή ο χρηστής να κάνει drag από το panel (που έχει τα button εργασίες, reports, system κλπ) και drop σε ιδίου τύπου BO
   οπότε το πρόγραμμα θα συμπεριφερθει σαν ο χρηστής να έκανε copy & paste.
  2. Αντιγραφή & επικόλληση οντότητας (copy & paste)
   Πλέον μπορεί το paste να γίνει από μια φόρμα σε μία άλλη (ιδίου τύπου BO) στο ίδιο instance της εφαρμογής
   Δεν γίνεται:
   • να τρέχουν δυο EXE και να γίνει copy από το ένα και paste στο άλλο
   • να γίνει copy να κλίσει η εφαρμογή να την ξανανοίξω και να κάνω paste)

  Η εφαρμογή κάνει πάντα νέα εγγραφή είτε αφορά paste είτε Drop

Was this article helpful to you? Yes No 2

How can we help?