Εγγυοδοσία Ειδών

Εγγυοδοσία Ειδών

Εγγυοδοσία Ειδών

Παραμετροποίηση ειδών: Πρώτα πρέπει να οριστούν ποια από τα είδη της αποθήκης είναι είδη εγγυοδοσίας με τη χρήση του check box «Είναι Είδος Εγγυοδοσίας» πάνω στα είδη. Στη συνέχεια πρέπει να ορίσουμε στα είδη ποια είδη εγγυοδοσίας χρησιμοποιούν συμπληρώνοντας το πεδίο «Είδος Εγγυοδοσίας». Σε περίπτωση που το είδος χρησιμοποιεί εναλλακτικές μονάδες μέτρησης μπορούμε και σε αυτές να ορίσουμε είδος εγγυοδοσίας.

Παραμετροποίηση παραστατικών: Για την αυτόματη εισαγωγή των ειδών εγγυοδοσίας κατά την επιλογή του είδους που έχει είδη εγγυοδοσίας θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το αντίστοιχο check στην παραμετροποίηση των παραστατικών. Επίσης το check «ΦΠΑ ειδών εγγυοδοσίας» αναφέρεται στο αν η γραμμή θα έχει ΦΠΑ ή όχι.

Was this article helpful to you? Yes 3 No 1

How can we help?