Αναβάθμιση εφαρμογής

Αναβάθμιση εφαρμογής

Αναβάθμιση εφαρμογής

Η εταιρίας έχοντας κύριο σκοπό την ανάπτυξη των εφαρμογών της, βγάζει συνεχώς νέες εκδόσεις των εφαρμογών Topvalue / Topshop, με νέες δυνατότητες και διόρθωση σφαλμάτων.

Για να λάβετε και εσείς μία νέα έκδοση, αρκεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα και να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις.

  • Το πρόγραμμα να μην είναι εγκατεστημένο στον φάκελο Program Files έτσι ώστε να μην προκύψουν θέματα ασφαλείας των Windows
  • Στο network configuration του Sql Server να είναι ενεργοποιημένα τα πρωτόκολλα Named Pipes & TCP/IP
  • Ο χρήστης των Windows που θα εκτελέσει αυτή την διαδικασία να έχει δικαιώματα διαχειριστή

Κάτω δεξιά στην οθόνη, υπάρχει το σύμβολο “i” (information).

Πατώντας σε αυτό θα εμφανιστεί η οθόνη πληροφοριών του
προγράμματος, όπου αναγράφονται τα στοιχεία ιδιοκτήτη, S/N, εγκατάστασης κτλ. Στο δεξί μέρος αυτής της οθόνης, θα δείτε τα στοιχεία της διαθέσιμης τελευταίας έκδοσης (Version number και ημερομηνία).

Πατώντας πάνω στον αριθμό έκδοσης θα εμφανιστεί μία νέα οθόνη, όπου αναγράφονται οι αλλαγές στη νέα έκδοση. Πατάτε στη λήψη νέας έκδοση και γίνεται η λήψη. Μετά την ολοκλήρωση της λήψης αρχείου, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης αν θέλουμε να γίνει εγκατάσταση της νέας έκδοσης. Πατάμε Ναι. Γίνεται έξοδος από την εφαρμογή και τρέχει η εγκατάσταση.

Σε περίπτωση όπου εμφανιστεί κάποιο σφάλμα κατά την λήψη του αρχείου εγκατάστασης, μπορείτε να ανατρέξετε στο παρακάτω link όπου και υπάρχουν όλες οι εκδόσεις διαθέσιμες.

https://mysoftwarehouse.gr/topver/

Μετά τη λήψη του αρχείου, θα ζητηθεί να εκτελεστεί η διαδικασία εγκατάστασης. Σε ερώτηση “Να δημιουργηθεί back up της βάσης πριν την εγκατάσταση”, πατάμε Ναι.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?