Αποστολή Παραστατικών

Αποστολή Παραστατικών

Αποστολή Παραστατικών

Υπάρχει η δυνατότητα μέσω τον εφαρμογών Topshop / Topvalue, να γίνει αποστολή ενός παραστατικού στον πελάτη. 

Αρχικά θα πρέπει να έχει γίνει η σχετική ρύθμιση του Email όπως αναγράφεται εδώ.

Θα πρέπει να ρυθμίσουμε το παραστατικό όπου μας ενδιαφέρει να αποστέλλει το Email και να ενημερώσουμε (update) τον συναλλασσόμενο θα δέχεται Email.

Για τη ρύθμιση του παραστατικού, από το μενού

κάνουμε αναζήτηση το παραστατικό όπου μας ενδιαφέρει και το ανοίγουμε. Πηγαίνουμε στην καρτέλα (tab) σειρές και κάνουμε check την Aποστολή Email για τη σειρά που μας ενδιαφέρει, όπως φαίνεται και παρακάτω.

Για τη ρύθμιση του συναλλασσόμενου πρέπει να ενημερώσουμε 2 πεδία. 

Βρίσκουμε τον πελάτη που μας ενδιαφέρει να δέχεται Email, ανοίγουμε την προβολή του πελάτη και πηγαίνουμε στην καρτέλα (tab) “Διευθύνσεις”. Εκεί βρίσκουμε το πεδίο e-Ενημερώσεις και βάζουμε την επιλογή eDocSend όπως φαίνεται παρακάτω.

Το δεύτερο πεδίο είναι στην καρτέλα (tab) “Χρηματοοικονομικά” και κάνουμε check το πεδίο “Δέχεται συναλλαγές με Email” όπως φαίνεται παρακάτω.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?