Αρίθμηση εκδόσεων (Version Numbering)

Αρίθμηση εκδόσεων (Version Numbering)

Αρίθμηση εκδόσεων (Version Numbering)

Για την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση των εκδόσεων ακολουθούμε την παρακάτω λογική από την έκδοση 2.1 και μετά

Η έκδοση του προγράμματος (αριθμός έκδοσης) έχει την μορφή Major.Minor.Release.Build όπου οι τελείες διαχωρίζουν τα τμήματα. Κάθε τμήμα είναι ένας αριθμός ακέραιος που αυξάνεται κάθε φορά που δημιουργείται μία έκδοση. Ο αριθμός ξεκινά πάντα από το 0 και μπορεί να φτάσει ως το 999. Ο αριθμός έκδοσης είναι μοναδικός για κάθε έκδοση και ανάλογα με το πιο τμήμα άλλαξε αριθμό (σε σχέση με την προγενέστερη) καταλαβαίνουμε το είδος της αλλαγής (bug fix, νέες δυνατότητες, σημαντικές αλλαγές).

ΤμήμαΠεριγραφή
MajorΗ έκδοση έχει σημαντικές αλλαγές (νέες δυνατότητες) σε σχέση με την προηγούμενή της.
MinorΗ έκδοση έχει νέες δυνατότητες σε σχέση με την προηγούμενή της.
Release0 Alpha Version – Ανοικτή έκδοση. Αφορά εκδόσεις οι οποίες περιέχουν διορθώσεις λαθών αλλά και νέες προσθήκες. Ο έλεγχος
αυτής της έκδοσης γίνεται αποκλειστικά από την τμήμα παραγωγής1 Beta Version – Δοκιμαστική έκδοση. Αφορά εκδόσεις που πρέπει να γίνεται ενδελεχής έλεγχος των διορθωμένων λαθών αλλα και των
νέων προσθηκών. Ο έλεγχος θα πρέπει να διαρκεί πέντε ημέρες2 Release Candidate Version – Έκδοση για τελικό έλεγχο. Αφορά εκδόσεις οι οποίες είναι σχετικά σταθερές και πρέπει να ελεγχθούν
τρείς μέρες ύστερα από εγκατάσταση στη my Softeware house3 Stable Release – Κανονική έκδοση. Αφορά εκδόσεις οι οποίες είναι σταθερές και έτοιμες προς διανομή
Buildαριθμεί την Release. Αυξάνεται για κάθε επόμενη έκδοση με ίδιο Major.Minor.Release
πχ πρώτη έκδοση 2.1 alpha ( 2.1.0.0 ) επόμενη 2.1 alpha με bug fixes (2.1.0.1)  κλπ
Was this article helpful to you? Yes 5 No

How can we help?