Δικαιώματα POS

Δικαιώματα POS

Δικαιώματα POS

Χρησιμοποιείται για διαβαθμισμένη μεταβολή αριθμητικών πεδίων στο κύκλωμα P.O.S.
Ένα PIN μπορεί να καταχωρηθεί ως προεπιλογή σε κάθε χρήστη.

Πεδία

  • PIN Κωδικός που θα χρησιμοποιηθεί ώστε να εκτελεστεί η εργασία
  • Rights Περιέχει ένα τμήμα [field] που περιγράφει ανά TableAlias τα πεδία που χρειάζεται να διαβαθμιστούν
    TableAlias=fieldname1:MaxValue;fieldname2:maxvalue….
    fieldname=όνομα πεδίου MaxValue=μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή, αν δεν αναφέρεται θεωρείται 0
    κάθε πεδίο διαχωρίζεται με το άλλο με το χαρακτήρα ;

Προς το παρών μόνο οι πίνακες
1. DocTPlus για το πεδίο DocDiscPerc
2. Ιtetrn για οποίο αριθμητικό πεδίο έχει το grid (not readonly) και το πρόγραμμα επιτρέπει edit

Αν επιθυμούμε να καταχωρήσουμε σε κάποιο από τα παραπάνω πεδία έναν αριθμό μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου από το δικαίωμα του χρήστη
η οθόνη έχει πλήκτρο PIN που αν πατηθεί ο χρήστης μπορεί να εισάγει ένα άλλο PIN το οποίο να έχει δικαίωμα αλλαγής του πεδίου τουλάχιστον
όσο είναι ο αριθμός που επιθυμεί.

Παράδειγμα
[fields]
itetrn=priqty:10;price
Επεξήγηση
πίνακας κινήσεις ειδών= πεδίο ποσότητα επιτρεπόμενη ως και 10; πεδίο τιμή επιτρεπόμενη 0 δηλαδή δεν επιτρέπεται να βάλει τιμή
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?