Στοιχεία ομάδων κατανομών

Documentation

Στοιχεία ομάδων κατανομών

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη από το μενού της εφαρμογής Κατανομές χρηματοοικονομικών -> Λογαριασμοί -> Στοιχεία ομάδων κατανομών

Πεδία Οθόνης
Κωδικός : Ο χρήστης συμπληρώνει τον κωδικό (είναι υποχρεωτικό πεδίο)
Περιγραφή: Ο χρήστης συμπληρώνει την περιγραφή (είναι υποχρεωτικό πεδίο)